Kategorie

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

 • Współrzędne: 50.546122, 17.570646

 • Ekspozycję stałą Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu tworzy pięć wystaw. Cztery z nich prezentowane są w budynku głównym muzeum w Łambinowicach:

  • "W niewoli niemieckiej". Ekspozycja poświęcona jest losom jeńców różnych narodowości, którzy podczas II wojny światowej byli przetrzymywani w niemieckiej niewoli. Zasadnicza narracja wystawy prowadzona jest przez prezentację multimedialną, zbudowaną z archiwalnych filmów, fotografii oraz dokumentów i eksponatów. W dwóch oddzielnych, równoległych ścieżkach zaprezentowano losy oficerów w oflagach oraz losy szeregowców i podoficerów w stalagach. Obie płaszczyzny mają wspólny początek. Są nim: wybuch wojny, droga do niewoli, punkty zborne i obozy przejściowe. Łączy je także wspólne zakończenie, tj. ewakuacja jeńców i odzyskanie wolności. Na wystawie zaakcentowane zostały różnice w położeniu jeńców różnych narodowości i o różnej przynależności armijnej. Ekspozycja, jak i towarzyszący jej informator są dostępne w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Dla młodszych odbiorców przygotowano atrakcyjne materiały edukacyjne.
  • "Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945". Ekspozycja w przystępny i interesujący sposób, poprzez zachowane pamiątki (dokumenty, fotografie i przed-mioty) makiety, mapy i prezentację multimedialną przedstawia historię obozów jenieckich, które istniały w Lamsdorf (Łambinowicach) w latach wojny prusko-francuskiej (1870-1871) i w trakcie dwóch wojen światowych (1914-1918, 1939-1945). Wystawę zamyka fotograficzna prezentacja współczesnego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
  • "Jeńcy polscy w ZSRR". Ekspozycja jest poświęcona polskim żołnierzom przetrzymywanym w latach 1939-1941 w niewoli radzieckiej. Za pośrednictwem dokumentów, fotografii i innych pamiątek przedstawia losy jeńców i ogrom zbrodni katyńskiej przez lata okrywanej milczeniem, ponadto trudny proces odkrywania prawdy i upamiętnienia ofiar.
  • "Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945-1946)". Ekspozycja w rzetelny i interesujący sposób przedstawia historię Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946) oraz jej następstwa na tle przemian ustrojowych w Polsce po 1945 r. Dotyka przy tym w wymiarze szerszym problemu dalekosiężnych skutków II wojny światowej. W pierwszej z dwóch części, które tworzą wystawę, zaprezentowana została historia obozu i jej konsekwencje. Narrację tworzą tu dokumenty archiwalne, materiały prasowe i wspomnienia świadków wydarzeń. W drugiej części ekspozycji wyeksponowana została jako oryginał (depozyt z Instytutu Pamięci Narodowej) i w formie cyfrowej najważniejsza materialna pamiątka po obozie pracy, tj. część odnalezionej w 1992 r. dokumentacji obozowej. Towarzyszą jej biogramy niektórych osadzonych w obozie oraz ich wspomnienia (stanowiska audio). Ekspozycja jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.  Muzeum w Łambinowicach
  ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice
  tel./fax +48 77 434 34 75
  e-mail: lambinowice@cmjw.pl  Muzeum jest czynne dla zwiedzających:
  od 1 października do 30 kwietnia:
  wtorek - piątek 9.00 - 16.00
  w soboty, niedziele i święta państwowe
  10.00 - 17.00

  od 1 maja do 30 września:
  wtorek - piątek 9.00 - 17.00
  w soboty, niedziele i święta państwowe
  10.00 - 17.00  źródło informacji: CMJW w Łambinowicach

  Współrzędne: 50.546122, 17.570646

  tagi: łambinowice łambinowicach lambinowice lambinowicach muzeum